Program Cupfinaleseminaret 2017 klart!

Programmet for det 29. Cupfinaleseminaret er nå klart. Ett stort utvalg av faglig påfyll, presentasjoner, seminarer, dybdeløp, rundbord-seanser og praksis er ment å inspirere fotballtrenere på alle nivåer til å ta turen til Oslo dagene 30. november-2.desember.

Programmet for Cupfinaleseminaret 2017 - trykk link

Norsk Fotballtrenerforening inviterer til Cupfinaleseminaret for 29. gang (1989-2017). I samarbeid med Norges fotballforbund (NFF) , Norsk toppfotballsenter (TFS), Norges idrettshøgskole (NIH) og gode samarbeidspartnere for øvrig, tilbyr vi spennende fagtemaer, dyktige instruktører og forelesere i kreative omgivelser.

Vår visjon er at Cupfinaleseminaret skal gi fotballfamilien inspirasjon, refleksjon og faglig påfyll krydret med sosiale opplevelser.

Det 29. ordinære Cupfinaleseminaret

Vi ønsker velkommen til alle fotballtrenere – både i topp- og breddefotballen. Samtidig ønsker vi også å invitere andre trenere, forskere, medisinsk personell, pedagoger, idrettsstudenter, ledere, dommere og tillitsvalgte som befinner seg i og rundt fotballens utviklingsmiljøer. Vi oppfordrer spesielt kvinnelige trenere om å delta.

Det ordinære Cupfinaleseminaret starter fredag 1. desember kl.12.00 og avsluttes lørdag 2. desember kl. 14.00.

Etterutdanning UEFA PRO-lisens og UEFA A-lisens (3 dager)

Alle trenere som innehar UEFA PRO- og A-lisens vil bli invitert til et eget etterutdanningsseminar som starter kl. 12.00 torsdag 30. november. De følger et eget program denne dagen fram til kl. 19.00 og fortsetter fredag mellom kl. 09.00 - 11.30. Da kobles målgruppen til det ordinære Cupfinaleseminaret, slik at etterutdanningstilbudet til sammen går over tre dager (25 timer EtU).

I tråd med UEFAs nye retningslinjer for trenerlisens er det fra 2011 krav til etterutdanning for å opprettholde sin trenerlisens. Trenere med UEFA PRO-, A- (trener-III) og B-lisens (trener-II) må hvert tredje år gjennomføre mellom 20-25 timer med etterutdanning for å opprettholde lisensen. Trenere med UEFA PRO- og A-lisens/trener-III kan kontakte NFTs daglige leder Teddy Moen på e-post: teddy.moen@fotballtreneren.no  eller NFFs Dag Riisnæs på e-post: dag.riisnaes@fotball.no   for ytterligere informasjon. Ved godkjenning, oppnås en fornyelse av lisensen for 3 nye år.

Barnefotball Cupfinaleseminaret 2017 (torsdag kveld)

For syvende år på rad inviteres trenere, foresatte, klubbledere og andre som er interessert i fotball for barn og ungdom til «Det store barnefotball cupfinaleseminaret». Under ledelse av Øyvind Larsen i NFF, arrangeres seminaret på Vålerenga Stadion fra kl. 18.00-22.00. Først vil der være flere teorisekvenser, og deretter praksissekvenser på treningsfeltet innendørs. Barnefotballseminaret er et åpent tilbud – også for dem som ikke ønsker å være med på det ordinære Cupfinaleseminaret eller etterutdanning UEFA PRO og A-lisens.

Skole- og fotballseminaret 2017 (torsdag kveld – fredag morgen)

For andre gang inviteres trenere, lærere, instruktører, skoleledere og andre som er interessert i fotball med kombinasjonen skole til «Skole & Fotballseminaret». Målet er å skape en nasjonal møteplass for fagpersonell som er involvert i ulike fotball-program i skoleverket. Det være seg på ungdomsskole-, videregående-, høyskole/universitetsnivå og blant norske folkehøyskoler. Seminaret arrangeres på UBC torsdag fra kl. 15.30-20.00 og fredag morgen fra kl. 09.00-11.30. Fotball & Skoleseminaret er et åpent tilbud – også for dem som ikke ønsker å være med på det ordinære Cupfinaleseminaret eller etterutdanning UEFA PRO og A-lisens.

HUSK!

Det ordinære Cupfinaleseminaret (fredag og lørdag) godkjennes som 10 timer etterutdanning for tidligere Trener-II/C-lisens trenere og UEFA B-lisens trenere (fra 2011). For å få oppgradert sitt kurs/lisens behøver man å få godskrevet 20 timer med etterutdanning. Øvrige timer kan oppnås ved deltakelse på en rekke tiltak gjennom NFT, TFS, NFT og regionale trenersamlinger i tillegg til tiltak i regi av enkelte klubber i samarbeid med andre organisasjoner som tilbyr faglig påfyllings-opplegg. NB! Deltakelse på to ordinære Cupfinaleseminar gir 10 timer x 2 = til sammen 20 timer.

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift