Cupfinaleseminaret

Visjonen

Visjonen

Interesserte fotballtrenere søker impulser på feltet

Cupfinaleseminaret er den ledende møteplassen for fotballtrenere i Norden.

Visjonen er at Cupfinaleseminaret skal være stedet hvor fotballtrenere i bredde og topp dyrker sosialt samvær, faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging og trenerstanden feires.

Cupfinaleseminaret er inne i sitt 29. år (1989-2017), og seminaret har bygd seg opp til å bli en institusjon i norsk fotball. Gjennom årene har tusenvis av fotballtrenere fra alle nivåer i norsk fotball (og en rekke andre nasjoner) tatt del i arrangementet som hver år er en del av en fantastisk Cupfinalehelg i norsk fotball.

Cupfinaleseminaret har vært ett felles dugnadsløft, der Norsk Fotballtrenerforening i samarbeid med Norges Fotballforbund, Norges Idrettshøgskole, Norsk Toppfotballsenter og andre miljøer i inn- og utland, har løftet sammen for å skape ett fotballtrener-felleskap som er unikt i Europeisk målestokk.

 

In English

Inspired footballcoaches being part of the workshop for footballcoaching litterature in 2015

The Cupfinaleseminar is the leading meeting place for footballcoaches in the Nordic region.

The vision for the Cupfinaleseminar is for it to be the place where footballcoaches in grassroot and elite football socialize and network, get professional expertise , receive inspiration and where the profession is to be celebrated.

The Cupfinaleseminar has been going on for 29 concecutive yeare ( 1989-2017 ) , and the seminar has established itself as an institution in Norwegian football . Over the years, thousands of footballcoaches from all levels of the game in Norwegian football ( and many other countries ), have been taking part in the event as part of a wonderful cupfinale weekend in Norwegian football .

The Cupfinaleseminar has been one common and joint project, where the Norwegian Football Coaches Association in cooperation with the Norwegian Football Association , the Norwegian School of Sport Sciences , Norwegian Top Football Centre and other communities at home and abroad, have lifted together to create one football coaching - community unique in Europe.

© 2011 Norsk Fotballtrenerforening. All rights reserved.

Norsk Fotball-Trenerforening, Pb 8069 Vågsbygd, 4675 Kristiansand S. Tlf: 38099322 / 91885123 - E-post: tedmoen@online.no.
Ansvarlig redaktør: Teddy Moen-
tedmoen@online.no - 91885123.
Nettredaktør: Jan Otto Solberg -
jan.otto.solberg@gmail.com - 93858224. 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift